ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน

non_pic1

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานดำเนินโครงการ “ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน” ประจำเดือน ตุลาคม 2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี