ประชุมคณะกรรมลอยกระทง และงานสมโภชศาลหลักเมือง2557

non_pic4

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมกาชาดประเพณีลอยกระทง และงานสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2557 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี