ถวายการต้อนรับสมเด็จพระรัชมังคลาจารย์

non_pic5

บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ถวายการต้อนรับสมเด็จพระรัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในการรับเสด็จทรงรับมอบที่ดินและเปิดอาคารสถานีอนามัยวัดลาดปลาดุก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง เมื่อวันเสารืที่ 11 ตุลาคม 2557 เวลา 09.09 น.